Működésünk

Önkéntesek a nagytáborban, 2015ÖNKÉNTES TAGSÁG – A Kerekerdő Egyesületnek bárki tagja lehet, aki elfogadja az alapszabályban foglaltakat, és hajlandó részt venni az egyesület céljainak megvalósításában. Jelenleg nagyjából 25—30 aktív taggal rendelkezünk; tagjaink mindannyian, kivétel nélkül, önkéntesek.

A mindenkori tagok, az egyesület szemszögéből, sajátos “életúttal” rendelkeznek. A táborozó gyermekek legígéretesebbjei ugyanis egyedi képzési rendszerünkön keresztül egyre “magasabbra” juthatnak, egészen a “nagysün” cím elnyeréséig. Ezzel a jelképes címmel jutalmazzuk azokat a 16—18 éves fiatalokat, akik kijárták a “Kerekerdő táborok iskoláját”, és megítélésünk szerint elhivatottságuk, személyes motivációjuk és természettudományos kíváncsiságuk alapján alkalmasak a Kerekerdő eszmerendszerének továbbvitelére és továbbfejlesztésére. Természetesen vannak, akik már idősebben találkoznak az egyesülettel és válnak taggá. Akárhogy is, tőlük, tőlünk él a Kerekerdő Egyesület.

Tagjaink nagyrészt felsőfokú tanulmányaikat végzik vagy éppen ezek előtt állnak. Az ezt felölelő 5—8 év az az időszak, amikor leginkább tudják segíteni a munkát, vinni a stafétát. Sajnos állandó munkahely mellett már igazán nehéz mindennapi résztvevőnek maradni. A passzív és pártoló tagok ebben a fázisban továbbra is jelentős támogatást nyújtanak, azonban egyre inkább átadják helyüket a felnövekvő, következő nemzedéknek.

Az egyesület munkájában, a napi feladatokban ugyanúgy, mint a táborok, évközi programok megszervezésében és lebonyolításában mindenki a saját kedvére, bármilyen anyagi ellenszolgáltatás nélkül, azaz önkéntes munkában, a szabad idejében vesz részt.

KÖZGYŰLÉSEK – Az egyesület döntéshozó fóruma az aktív tagokat tömörítő közgyűlés, amely évente legalább kétszer ülésezik. Összehívásáról a háromtagú elnökség gondoskodik, amely a közgyűlés levezénylését is végzi. Az elnökség intézi továbbá az egyesület hivatalos ügyeit, és irányítja a belső események (például képzések, csapatépítések stb.) megszervezését, lebonyolítását. Az elnökséget a közgyűlés mindenkori résztvevői választják maguk közül egyszerű többségi szavazással, egy évre. Az elnök személyét a három elnökségi tag jelöli ki egyetértésben. A szerkezetre és működésre vonatkozó további részleteket a Kerekerdő Egyesület alapszabálya tartalmazza.

A fenti hivatalos közgyűléseken túlmenően havi rendszerességgel és kisebb részvétellel is tartunk megbeszéléseket. Ezeken a gyűléseken egyrészről az évközi programokat állítjuk össze, illetve értékeljük a megvalósult kirándulásokat. Ezek a találkozók jó lehetőséget adnak az ország különböző pontjain élők közötti személyes kapcsolattartásra is.

CSAPATÉPÍTÉSEK – Évente legalább egy alkalommal csapatépítésen (PEBI) vesznek részt az egyesület tagjai. Az esemény elsősorban a kikapcsolódást, a közös szórakozást, egymás mélyebb megismerését szolgálja. Itt kerül sor az előző évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagok elismerésére, szerény díjazására is. A tábori keretmesék kiötlése, megírása már gyakran itt elkezdődik, amely jó alapot jelent egy másik fontos belső esemény, a táborok előtti utolsó megbeszélés (TEUM) számára. A TEUM a nyári nomád Kerekerdő táborok legfontosabb szervező-megvalósító eszköze: itt állnak össze egységgé a különböző szakmai napok, délutáni feladatok, játékok.

Rendszeresen tartunk szakmai továbbképzéseket is, amelyek célja az új tagok bemutatkozása, megismertetésük az egyesület működésével, mindennapjaival, és nem utolsósorban: felkészítésük a táborokban betöltendő feladatkörükre (szaki, mami, konyhás, táborvezető). Évközi és nyári programjaink szakmai színvonalának megtartását, emelését egyaránt célozzák az ilyenfajta továbbképzések.