Küldetésünk

“Az Egyesület célja, hogy 7-17 éves gyerekek, illetve fiatalok körében természettudományi ismeretterjesztéssel, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó, ökológiailag érzékeny gondolkodásmód kialakítását, egészséges, természetközeli életmód és hagyományrendszer megismerését célzó programokat működtessen.” (Részlet az Alapszabályból.)

Csillagászat, 2014AZ EGYESÜLET CÉLJA – Az egyesület munkájának célja, hogy felkeltse és fenntartsa az érdeklődést a természettudományok és a minket körülvevő közvetlen környezet megismerése iránt a lehető legtöbb életkori szinten: a gyermekkortól egészen a felnőtté válás küszöbéig. Az általános és középiskolai természetismereti (más szóval: természettudományos, például biológia, földrajz és fizika) órák által szolgáltatott elméleti alapokra támaszkodva igyekszik azokat szemléltetni, magyarázni és kiegészíteni a terepi nevelés módszereivel, elsősorban az élményközpontú „egyéni tapasztalás” útján. A legfőbb küldetésünk tehát az, hogy a visszajáró gyermekekben fokozatosan kialakuljon a felelős (divatos kifejezéssel: környezettudatos) gondolkodás „génje”, amelyet néhány év elteltével lehetőségeik szerint továbbörökíteni igyekeznek a Kerekerdő Egyesület missziójának folytatásával – akár annak keretein belül, akár azokon kívül.

[…] nem szokták érteni, nagysünként miért jó ázni, sárban dagonyázni, lavórban fürödni és egész nap gyerekekre figyelni […]? Mondhatnám, hogy feledteti a fáradtságot, ha az ő szemükben is meglátom a rácsodálkozást, ha mi ismertethettük meg őket a világ egy új szeletével, ha elhiszik a mesét, élővé teszik az általunk eljátszott varázslatot.” (Tóth Eszter: Süni, Kerekerdő Emlékkönyv, 2004)

Kistábor állatozás, 2015A TÁBOROK KÜLDETÉSE – A Kerekerdő táborok küldetése hűen tükrözi a Kerekerdő Egyesület célkitűzését: egy olyan globális, környezettudatos gondolkodás átadására törekszik, amelyben a jövő nemzedéke nem legyőzni igyekszik a természetet, hanem sokkal inkább fenntartható módon együtt élni vele. Úgy hisszük, a gyermekkori élmények, a fokozatos hozzászokás, hozzászoktatás a természet szépségeihez az első lépés lehet azon az úton, amely felnőttkorban hozzájárulhat egy ökológiailag érzékeny értékrend kialakításához. Habár a nomád táborok célja továbbra is elsősorban az, hogy a résztvevő gyermekek jól érezzék benne magukat, ezzel egyidőben azonban olyan fontos összefüggéseket ismerhetnek meg, mint az állatok, a növények és a (látszólag) élettelen táj törékeny rendszerének együttélése. Mindezt észrevétlenül tehetik, játékos formában, saját személyes élményeikbe ágyazva.

TábortűzEGYEDI LÉGKÖR – Igazán érdekes, hogy maga az egyesület létrejötte szervesen kötődik azokhoz az élményekhez, amelyeket az alapító tagoknak jelentett és jelent a mai napig az a módszer vagy — kicsit szentimentálisabban — eszme, amelyet mi, a mai kerekerdősök továbbvinni, továbbadni igyekszünk. A tíznapos nomád tábor ugyanis egy olyan különleges keretet biztosít a természet (illetve a klasszikus értelemben vett természettudományok) megismerésének, ahol az egyéni tapasztalás, a személyes átélés váltja fel az iskolapadban megszokott közeget. Az oktató maga is aktív tanuló, aki saját kedvére és saját módszereivel próbálja megismerni a körülötte létező világot. Feladatainak ellátását éppen a tábor különleges rendszere teszi lehetővé. Egy olyan légkört teremt ugyanis, ahol a hangsúly kevésbé esik az ismeretek direkt átadására, sokkal inkább a gyermekek természetes kíváncsiságának felkeltésére: ők maguk teszik fel az őket foglalkoztató kérdéseket, és ezzel együtt maguk keresik, majd találják meg rájuk a választ is. A Kerekerdő táborokban ezért egy kicsit mindenki tudós lehet (gyermekek és felnőttek egyaránt), és egy kicsit senki sem az.